ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita podataka na www.realestate-lidl.rs

(Verzija 2.0; Datum 14.12.2020.) 

Zaštita podataka nam je važna

Hvala Vam što ste posetili našu internet stranicu www.realestate-lidl.rs. Ukoliko se interesujete za zaštitu Vaših podataka na našoj internet stranici, dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za vas! Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost.  Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

1. Učitavanje internet stranice

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:

Prilikom posete našoj internet stranici, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP-adresu uređaja koji ima pristup internetu i koji šalje upit,
 • datum i vreme pristupa, 
 • naziv i URL datoteke koja se učitava,
 • internet stranicu/ aplikaciju sa koje se vrši pristup (referer-URL),
 • pretraživač koji koristite, a po potrebi i operativni sistem Vašeg računara sa izlazom na internet, kao i
 • naziv Vašeg provajdera koji omogućava pristup

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • Obezbeđivanje uspostavljanja neometane veze,
 • Obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice / aplikacije i
 • Procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP-adrese predstavlja član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proističe iz gore navedene svrhe obrade podataka. Kada prikaz služi za pripremu nekog ugovora, onda je pravni osnov za obradu podataka član član 12, stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Primaoci/ kategorije primalaca:

Kod gore pomenutih obrada podataka, Vaše podatke po našem nalogu obrađuju i angažovani obrađivači iz oblasti IT hostinga.  Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dodatno, redovno sprovodimo reviziju/kontrolu naših partnera.

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Podaci se čuvaju u periodu od sedam dana i zatim se automatski brišu. 

2. Kontakt formular 

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:

Lične podatke koje nam stavljate na raspolaganje kada popunjavate naš formular tretiramo poverljivo. Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu obrade Vašeg upita . Pravni osnov za obradu podataka predstavlja član 12, stav 1, tačka 6) odnosno član 6 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podatka o ličnosti. Naš i Vaš legitiman interes za obradu podataka proizilazi iz zajedničkog cilja da odgovorimo na Vaše upite i da po potrebi rešimo eventualne probleme. 

Primaoci/ kategorije primalaca:

Načelno Vaši podatke ne stavljamo na raspolaganje trećim licima. Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dodatno, redovno sprovodimo reviziju/kontrolu naših partnera. Dodatno, Vaše upite ćemo proslediti i drugim Lidl kompanijama, i to samo ukoliko je to neophodno za davanje odgovora. Ovo može na primer da bude slučaj kada je Vaš upit vezan za drugu Lidl kompaniju, a ne za kompaniju Lidl Srbija i stoga odgovor može da da kontakt osoba na licu mesta.

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Podatke, koje nam dostavljate preko našeg kontakt formulara, čuvamo sve dok je to potrebno da bi se Vaš upit obradio. Kod posebnih upita, na primer vezano za građevinske projekte,  relevantne mogu biti i zakonske obaveze čuvanja, koje su određene Zakonom o trgovini i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. 

3. Upotreba kolačića i  sličnih tehnika za obradu podataka o korišćenju

Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:

Mi, Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, smo odgovorni za obradu podataka vezano za upotrebu takozvanih kolačića na www.realestate-lidl.rs

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju  (laptop, tablet, mobilni telefon i slično) kada posetite naše internet stranice. Kolačići ne nanose nikakvu štetu Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačiću se čuvaju informacije, koje proističu iz korišćenja konkretnog uređaja. To međutim ne znači, da na taj način dobijamo neposredna saznanja o Vašem identitetu.

Informacije o kolačićima i drugim tehnikama za obradu podataka, roku čuvanja i na primer uključene treće pružaoce usluga možete pronaći u odeljku Opšte informacije o kolačićima.

Upotreba kolačića služi - u zavisnosti od kategorije kolačića - sledećim svrhama:

 • Tehnička neophodnost: To su kolačići i slične tehnike bez kojih ne biste mogli da koristite naše usluge (na primer za pravilan prikaz naše internet stranice / funkcije koje želite).
 •  Komfor: Pomoću ovih tehnika u stanju smo da uzmemo u obzir Vaše stvarne ili pretpostavljene preferencije za komforno korišćenje naših  internet stranica. Tako smo na primer na osnovu Vaših podešavanja u mogućnosti da našu internet stranicu prikažemo na jeziku koji Vama odgovara.
 •  Statistika: Ove tehnike nam omogućavaju da kreiramo anonimne statističke podatke o korišćenju naših usluga u svrhu njihovog prilagođavanja Vašim potrebama. Na taj način možemo na primer da odredimo na koji način našu internet stranicu još bolje možemo da prilagodimo navikama korisnika.

Pregled informacija o korišćenim kolačićima i drugim tehnikama kao i pregled svrha obrade, rok čuvanja i na primer uključene treće pružaoce usluga možete da pogledate ovde.

U okviru kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka, obrađuju se pre svega sledeće vrste ličnih podataka, i to u zavisnosti od svrhe obrade

Tehnička neophodnost:

 • Optimizacija vremena odgovora putem raspodele posećenosti na internet stranici na više servera;
 • Saglasnost korisnika za kolačiće za trenutni domen 

Komfor:

 • Podešavanje korisničkog interfejsa (npr. izbor jezika);
 • Čuvanje interakcije između korisnika i Bing Maps kako bi se optimizovala funkcionalnost karti/mapi.

Statistika:

 • Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o upotrebi naših internet stranica. Oni sadrže pre svega: 
  - tip / verziju pretraživača,
  - korišćeni operativni sistem,
  - referer-URL (prethodno posećena stranica),
  - ime računara (hostname) koji je pristupio stranici (IP-adresa),
  - vreme upita servera,
  - individualnu korisničku šifru i
  - aktivirane radnje na internet 
  - stranici (pretraživanje). 
 • IP adresa se tom prilikom redovno anonimizuje, tako da je izvođenje zaključaka o Vama na taj način isključeno.

Pravni osnov za upotrebu kolačića za komfor i statistiku je Vaša saglasnost prema članu 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni osnov za upotrebu tehnički neophodnih kolačića je član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tj. Vaše podatke obrađujemo kako bismo pripremili naše usluge za zaključenje ugovora.

Vašu saglasnost možete u svako doba prilagoditi ili opozvati sa dejstvom u budućnosti. To možete da uradite, ako kliknete ovde i napravite svoj odabir. Vašu saglasnost možete na jednostavan način opozvati za svaku pojedinačnu svrhu obrade, i to tako što ćete odštiklirati željeno polje. 

Primaoci/ kategorije primalaca:

U okviru obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka može se dogoditi da angažujemo pružaoce usluga. Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dodatno, redovno sprovodimo reviziju/kontrolu naših partnera.  Sve kompanije, koje su u našem odeljku Opšte informacije o kolačićima navedene kao  pružaoci usluga, imaju svojstvo obrađivača. 

U okviru naše saradnje sa Google LLC gore navedeni podaci obradiće se u statističke svrhe po pravilu i na serverima u SAD.

Rok čuvanja/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja:

Rok čuvanja kolačića možete da pogledate u našem odeljku Opšte informacije o kolačićima.  Ukoliko je u koloni "rok" navedeno "trajno" to znači da se kolačić čuva trajno, do opoziva saglasnosti.

4. Bing Maps

Na ovoj internet stranici koristimo usluge Bing Maps-a. Na taj način interaktivne karte možemo da Vam prikažemo direktno na internet stranici i da Vam omogućimo komforno korišćenje funkcije karte, kako bismo na primer pronašli kontakt lokacije u Vašoj željenoj okolini ili da bismo naše ponuđene prodavnice vidljivo postavili na karte.

Upotreba Bing Maps-a se vrši u interesu boljeg prikaza naše onlajn ponude i lakog pronalaženja onih mesta koja smo naveli na stranici. Navedeno predstavlja legitiman interes u smislu člana 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prilikom posete našoj internet stranici, Bing Maps, Microsoft Corporation, dobija informaciju da ste učitali odgovarajuću stranicu. Da bi se koristile funkcije Bing Maps-a, neophodna je obrada vaše IP adrese u okviru internet komunikacije. Ona se po pravilu obrađuje na Microsoft-ovom serveru u SAD-u.

Mi nemamo uticaj na konkretne obrade podataka od strane Bing Maps-a. Detaljnije informacije o svrsi i obimu obrade podataka od strane Bing Maps-a, možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka. Tamo ćete takođe pronaći i druge informacije o vašim pravima i mogućnostima podešavanja u cilju zaštite Vaše privatnosti. Adresa i pravila o zaštiti podataka Bing Maps-a: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SAD, https://privacy.microsoft.com/sr-latn-rs/privacystatement.

Prenos podataka u druge države

Ukoliko podatke o ličnosti prenosimo u drugu državu, to ćemo učiniti jedino ako ta država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite  obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

U slučaju da zemlja nije članica Konvencije, vodimo računa o tome da zaštita podataka bude adekvatno zagarantovana drugim merama. To je moguće, npr. obavezujućim propisima kompanije, ugovorom koji sadrži standardne klauzule za zaštitu ličnih podataka, sertifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Ukoliko o tome želite da dobijete detaljnije informacije, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka (tačka 7).

5. Vaša prava

Pregled

Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

 • pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na informisanje u skladu sa članom  26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu člana  26 Zakona imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o Vašim ličnim podacima, koji se čuvaju kod nas. Ovo pre svega obuhvata:

 • svrhe u koje se obrađuju lični podaci;
 • kategorije ličnih podataka koje se obrađuju;
 • primaoce, odnosno vrstama primalaca, kojima su vaši podaci o ličnosti otkriveni  ili će biti otkriveni;
 • planiran rok čuvanja vaših ličnih podataka ili, ukoliko nije moguće dati konkretne informacije o ovome, kriterijume za određivanje roka čuvanja;
 • postojanje prava na ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
 • postojanje prava pritužbu državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • sve dostupne informacije o poreklu podataka, ukoliko lični podaci nisu prikupljeni  od osobe na koju se isti odnose;
 • postojanje automatskog donošenja odluke, uključujući profilisanje u skladu sa članom  38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i - bar u ovim slučajevima - značajne informacije o primenjenoj logici, kao i obimu i ciljanim posledicama takve obrade za osobu na koju se obrada odnosi.

Ukoliko se lični podaci prosleđuju drugoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, imate pravo da dobijete informaciju  o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku u skladu sa članom  29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje u skladu sa članom  30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da od nas zahtevate da se lični podaci koji se odnose na Vas neodložno izbrišu, ukoliko za to postoji jedan od sledećih razloga:

 • lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povlačite saglasnost na kojoj se obrada zasniva u skladu sa članom članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a ne postoji drugi pravni osnov za njihovu obradu
 • kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko smo objavili lične podatke i ukoliko smo u obavezi da iste obrišemo, preuzećemo odgovarajuće mere, uzimajući u obzir dostupne tehnologije i troškove implementacije, kako bismo treća lica koja obrađuju Vaše podatke, informisali o tome, da i od njih zahtevate brisanje svih linkova za te lične podatke ili kopija ili replikacija tih ličnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom  31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade, ukoliko postoji jedan od sledećih preduslova:

 • osporavate tačnost ličnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a Vi umesto brisanja zahtevate ograničenje korišćenja ličnih podataka;
 • ukoliko odgovornom licu lični podaci više nisu neophodni za ostvarenje  svrhe obrade, ali su osobi na koju se isti odnose oni neophodni za dokazivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih prava ili
 • ukoliko ste uložili prigovor protiv obrade u skladu sa članom 37 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a dok se ne utvrdi,. da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima

Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da lične podatke koji se na Vas odnose, a koje ste nam stavili na raspolaganje, dobijete u strukturiranom, uobičajenom i elektronski čitljivom formatu i imate pravo da te podatke prosledite drugom rukovaocu, bez ometanja sa naše strane, i to ukoliko

 • obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;
 • obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor u skladu sa članom  37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.

Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe, mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Takođe, postoji mogućnost da se obratite povereniku za zaštitu podataka kompanije Lidl.

Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Lidlu.

Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka

Pored toga, u svakom trenutku imate pravo da podnesete pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr/)

6. Odgovorno lice (rukovalac) i poverenik za zaštitu podataka

Ove odredbe o zaštiti podataka važe za obradu podataka od strane Lidl Srbija KD, Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova („odgovorno lice“) i za internet stranicu www.realestate-lidl.rs .

Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka i to na sledećoj adresi:

Lidl Srbija KD
Sektor Pravo & Compliance
Zaštita ličnih podataka
Prva južna radna 3
22330 Nova Pazova
Email: zastita.podataka@lidl.rs