Opšte informacije

Lidl Srbija KD

Adresa:
Prva južna radna br. 3,
22330 Nova Pazova
Matični broj: 20699264
PIB: 106884584

Kontakt:
Telefon: +381 11 6554000
Faks: +381 11 6554015
E-mail: kontakt@lidl.rs