Zadaci ekonomiste u sektoru nekretnina, trgovaca nekretninama, tehničara za nekretnine, geografa (ž/m)U odeljenju nekretnina regionalnog društva

Zadatak ekonomiste, prodavaca nekretnina, tehničara, geografa (ž/m) U odeljenju za nekretnine regionalnog društva„U potrazi za lokacijom izazov ne predstavlja realno stanje parcele nego sagledavanje onoga šta od nje može da se napravi."

U odeljenjima za nekretnine pri regionalnom društvu

  • planiramo nove lokacije za izgradnju naše mreže prodavnica uzimajući u obzir međunarodnu strategiju ekspanzije,
  • stičemo nove lokacije po povoljnim tržišnim uslovima a koje po karakteristikama ispunjavaju naše zahteve za lokaciju,
  • povećavamo prihode i / ili smanjujemo troškove aktivnim upravljanjem zemljištem za preostale površine,
  • trgujemo zemljištem (ili delom zemljišta).