Zadaci ekonomiste u sektoru nekretnina, trgovaca nekretninama, tehničara za nekretnine, geografa (ž/m)U internacionalnoj centrali

Zadatak ekonomiste, prodavaca nekretnina, tehničara, geografa (ž/m)U internacionalnoj centrali„Osnov za uspešnu ekspanziju internacionalne mreže naših filijala je pažljivo planiranje novih lokacija."

U odeljenjima za nekretnine u internacionalnoj centrali

  • proveravamo ekonomičnost planiranih projekata izgradnje prodavnica i na taj način kontrolišemo međunarodnu ekspanziju naše mreže prodavnica,
  • analiziramo postojeću mrežu prodavnica i upravljamo strateškom organizacijom investicija u nekretnine,
  • razvijamo softverska rešenja za upravljanje našim nekretninama i podržavamo regionalna društva u primeni sistema,
  • optimizujemo različite operativne procese tokom životnog ciklusa naših nekretnina.